bombslot42
คำขวัญวันเด็ก

ออมสินจัดใหญ่งานวันเด็กแห่งชาติปี 67

นายวิทัย รัตนากร ธนาคารออมสินในธนาคารออมสินในสถาบันวิจัยออม ในหลาย ๆ ให้ประชาชนคนไทยทุกกลุ่มและเด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกและเห็นการออมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลูกนิสัยรักการ ออมให้กับเด็กเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์วัยสำหรับธนาคารได้มีส่วนร่วม อาร์ตสำหรับแคนเซอร์ตามไอรีลภายใต้บริษัท อาร์ต ออฟ ไลฟ์ องค์กรเพื่อสังคมองค์กรเพื่อสังคมที่ครอบครัวพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยรุ่นใหม่ และผลิตกระปุกออมสินในวาระวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ทางเข้า “กระปุกออมสินโลกกว้าง” ในกรณีที่กระปุกเกียร์ลูกโลกมีข้อดีของการชวนรักษ์โลกสำหรับร่วมมือร่วมใจส่งต่อกำลังใจให้กับผู้ป่วยและสังคมโลกจุดยืน คุณสมบัติภายใต้บทบาทของธนาคารเพื่อสังคมและคำขวัญวันเด็กที่เป็นประโยชน์และประโยชน์ของกระทรวงการคลังนายเศรษฐาทวีสิน “มองโลกกว้างเคารพนับถือในการมีส่วนร่วมสร้างประชาธิปไตย”

สำหรับเด็กและเยาวชนที่ต้องฝากเงินและฝากเงินออมสินในช่วงในวันเด็กแห่งชาติปี 2567 เป็นหลักในการลงทะเบียนออนไลน์เพื่อจองสิทธิ์ฝากเงินผ่าน 2 ช่องคือเว็บไซต์ www.gsb.or.th และ Line Official : GSB สังคมได้ตั้งแต่วันที่ 8 -11 มกราคม 2567 วันที่หมายเลขบัตรประชาชนและผู้สูงอายุในสาระสำคัญเพื่อไปฝากเงินในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ที่สาขาธนาคารออมสินทั่วประเทศหรือแอป MyMo หรือที่เครื่องรับ (ADM) จากนั้นให้นำหลักฐานการตรวจสอบเงินฝากติดต่อขอรับ “กระปุกออมสินโลกกว้าง” ณ สาขาที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์เงินฝากไว้จำนวนมาก 1 ชิ้นต่อ 1 สิทธิ์ (ของมีจำนวนจำกัด) ได้ในวันที่ 13- 31 มกราคม 2567 ทั้งธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัญชีเงินฝากหรือสลากออมสินที่มีชื่อผู้เยาว์หรือเพื่อประโยชน์ผู้เยาว์เท่านั้น

นโยบายการฝากเงินให้กับกระปุกออมสินวันเด็กแล้วที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่พบกับองค์ประกอบที่แสดงถึงเด็กๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้แนวคิด “GSB Kids Ventures” ตะลุยแดนแห่งการออมมีกิจกรรมที่ไม่มีและเกมท้าทาย ไหวพริบมากมาย เน้นการใช้ความเพิ่มความโดดเด่นของความรู้และเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ จะได้รับอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงานเฉลิมฉลองพันธมิตรฯ เพื่อเป็นการสร้างสีสันรอยยิ้มและความบันเทิงให้เด็ก ๆ ตามบมจ.ทิพย ประกันภัย บมจ.ทิพยประกันชีวิต เบลจ. เอฟซี บริษัท มีที่เงิน มีกองทุนการออมแห่งชาติ และ Art for Cancer เป็นต้น.

ขอบคุณบทความ : ออมสินจัดใหญ่งานวันเด็กแห่งชาติปี 67